Cronograma

2016
  • Febrer: Segona Assemblea de nous socis
2015
  • Febrer: constitució de la cooperativa
  • Novembre: primera Assemblea General de Socis i elecció del primer Consell Rector
  • Febrer-desembre:
    • Informació, difusió i consolidació de nous socis
    • Desenvolupament dels projectes de cooperació entre socis
    • Desenvolupament d’accions adreçades als consumidors