Espai dlleida

L’Espai dlleida serà la seu i el centre neuràlgic de les activitats de la cooperativa. La inauguració està prevista per a finals del 2016 lligada a aconseguir una massa crítica suficient de socis.

L’espai dlleida acollirà:

 • Atenció i assessorament als socis
 • Relació directa entre consumidor i soci gràcies a:
  • Punt de comercialització i venda directa de productes dels socis
  • Oferta d’activitats que representaran a tots i cadascun dels socis per fer-los visibles als consumidors. Les iniciatives podran ser dutes a terme per un o diversos socis.
   • Visites organitzades temàtiques per a diferents col·lectius (escoles, escoles agràries, associacions de gent gran, de mestresses de casa, entitats, etc).
   • Concursos a les escoles.
  • Activitats i tallers formatius per als socis i altre públic interessat (màrqueting, innovació, vendes, turisme)
   • Fires temàtiques en cada temporada agrícola i ramadera (sobretot de tastos).
   • Cursos especialitzats. Nutrició, gastronomia, vi, oli, màrqueting, vendes, turisme, innovació, etc.